به نام خدا

سلام.... من این پست رو گذاشتم تا بیشتر  با سیگنالها و امواج و صوت آشنا بشم و بشید...! 

سیگنال های آنالوگ بر رویCD ها به صورت شیار های دایروی ذخیره می شوند. این شیار ها شامل یک سری حفره و نواحی صاف (برآمده) می باشند. شدت سیگنال، هزاران بار در ثانیه اندازه گیری (نمونه برداری) می شود. اندازه گیری ها به اعداد مبنای دو (به صورت صفر و یک) تبدیل می شوند. متناظر این صفر ها و یک ها ، پرتوی لیزر فعال شده و حفره هایی بر روی لوح فشرده ایجاد می کند. این حفره ها متناظر صفر هستند و سطوح صاف متناظر یک می باشند. در یک شیار هر دو سیگنال صوتی چپ و راست (L یاR) ذخیره می شود.

برای بزرگنمایی روی عکس ها کلیک کنید

 

ضبط صدا ٢

 

پخش لوح فشرده

دستگاه پخشCD یک لیزر (به نام لیزر آشکار ساز) و یک مبدل دیجیتال به آنالوگ دارد. پرتوی لیزر بر رویCD در حال چرخش تابانده می شود.

این پرتو توسط نواحی صاف بازتاب شده و توسط حفره ها جذب می گردد. پرتوی باز تاب شده باعث می شود آشکار ساز یک یا چند عدد ١ (در مبنای دو) تولید کند. پرتوی جذب شده، آشکار ساز را فعال نمی کند و در نتیجه یک یا چند عدد ٠ (در مبنای دو) تولید می کند. ١ها و ٠ها به صورت سیگنال الکتریکی روشن- خاموش هستند. این اعداد مبنای دو متناظر همان اندازه گیری های هنگام ضبط صدا می باشند. مبدل دیجیتال به آنالوگ، این سیگنال ها را به سیگنال آنالوگ تبدیل می کند.

برای بزرگنمایی روی عکس ها کلیک کنید

ضبط صدا ٢

در این تصویر، فرآیند خواندن اطلاعات از رویCD به نمایش گذاشته شده است.

 

 

 

 باز آفرینی صدا

هر دو دستگاه دیجیتال و آنالوگ، سیگنال آنالوگ خروجی تولید می کنند که متناظر سیگنال اصلی (حاصل از میکروفون) می باشد. در هر حال، سیگنال های آنالوگ حاصل از این دستگاه ها ممکن است دچار اغتشاش شده باشد. این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد مثل خش افتادن روی صفحه گرامافون، از بین رفتن یا تغییر مغناطیس روی نوار...

 

در سیستم های دیجیتال اطلاعات به صورت ٠ و ١ ذخیره می شوند. اگر چه این اطلاعات می تواند دستخوش تغییرات گردند اما احتمال ایجاد اغتشاش بر روی آنها خیلی کمتر است. به همین علت صدای سیستم های دیجیتال خیلی صاف و شفاف می باشد. سیگنال خروجی دستگاه های دیجیتال و آنالوگ خیلی ضعیف است به همین علت قبل پخش باید تقویت شده و سپس به بلندگو فرستاده می شوند.

 

ضبط صدا ٢

آنالوگ و دیجیتال

 سیستم های دیجیتال و آنالوگ از سیگنال های متفاوتی استفاده می کنند. سیستم های آنالوگ از سیگنال های آنالوگ (که شبیه امواج صدای اصلی هستند) استفاده می کنند. سیستم های دیجیتال صدا را به سیگنال های الکتریکی روشن - خاموش تبدیل می کنند. سیگنال دیجیتال حاوی اندازه گیری های امواج صوتی اصلی به صورت مبنای دو می باشند. این سیگنال روشن - خاموش توسط مبدل "دیجیتال به آنالوگ" به سیگنال الکتریکی آنالوگ تبدیل می شود.

 

امیدوارم مفید بوده باشه!

فعلا یا علی مدد....!