به نام خدا

سلام عرض میکنم خدمت شما هم میهن های عزیز!

با مطلب کامپایل و اجرای فایل های اسمبلی ، سی و سی پلاس پلاس در لینوکس در خدمتتون هستیم با ما همراه باشید...!

کامپایل و اجرای فایل های اسمبلی در لینوکس

خوب کدتون رو بنویسید و در یک فایلی ذخیره کنید (کد زیر به عنوان نمونه آورده شده)

.section .data
output:
	.ascii "hello world!\n"

.section .text
.global _start
_start:
  movl $4, %eax      #Number Function
  movl $1, %ebx      #stdout
  movl $output, %ecx  #address of string
  movl $14, %edx	   #length string
  int  $0x80	       #interrupt 0x80

  movl $1, %eax
  movl $0,%ebx
  int  $0x80 

خوب حالا وارد ترمینال شوید و به محلی که فایل قرار دارد برید!

دستور زیر را واردکنید:

as filname.asm -o newfile.o

سپس خط زیر را وارد نمایید!

ld newfile.o -o runfile

فایل اجرایی شما ساخته شد! میتوانید با کد زیر آنرا اجرا کنید!

./runfile

 

کامپایل و اجرای فایل های سی در لینوکس

برای اینکار کافیست کد زیر را وارد کنید

cc filename.c -o outfile
./outfile

 

کامپایل و اجرای فایل های سی پلاس پلاس در لینوکس

برای اینکار کافیست کد زیر را وارد کنید

g++ filename.cpp -o outfilename
./outfilename

 

سوالی بود در خدمتتون هستم

موفق باشید!