به نام خداوند نان و خداوند جان، دهد روزی اش  را به پیر و جوان

سلام دوستان عزیز و هموطنان گرامی!

یهویی تصمیم گرفتم کد های اسکی رو قرار بدم تا در دسترش باشه!

کد اسکی در واقع یک استاندارد برای فایل های متنی می باشد تا وسایل جانبی و کامپیوتر های مختلف بتونن با هم حرف بزنن وگرنه اگه قرار بود هرکس یه جوری برا خودش حرف بزنه دیگه کامپیوترا حرف هم دیگه رو نمیفهمیدن!

کد های اسکلی یک بایتی هستند یعنی 8 بیتی و قابلیت نمایش 256 کاراکتر مختلف رو داره چون 2 به توان 8 میشه 256 بنابراین کد های اسکی هم تا 255 یعنی از 0 تا 255 پشتیبانی میشه!

برای مثال کد باینری زیر حرف A رو نشون میده! یعنی اگه بخوان دو تا دستگاه با هم ارتباط برقرار کنن و دستگاه اولی حرف A رو برای دستگاه دوم بفرسته باید کد زیر رو برای دستگاه دوم بفرسته و اگه میخوایم اینکار درست انجام بشه باید حتما دستگاه دوم و اول هردو از یک استاندارد استفاده کنند و گرنه اون اولیه کد زیر رو A میخونه و دومیه مثلا T میخونه! wink چون حرف هم دیگه رو نمیفهمن! زبون نفهمن کلا undecided

100 0001

خوب اینم کد های اسکی که اگه شما کلید Alt رو نگاه دارید و شماره اش رو با NumPad (همون صفحه کلید کوچیکه بغلهsealed) وارد کنید کاراکترش رو نشون میده!

1= ☺
2= ☻
3= ♥
4= ♦
5= ♣
6= ♠
7= •
8= ◘
9= ○
10= ◙
11= ♂
12= ♀
13= ♪
14= ♫
15= ☼
16= ►
17= ◄
18= ↕
19= ‼
20= ¶
21= §
22= ▬
23= ↨
24= ↑
25= ↓
26= →
27= ←
28= ∟
29= ↔
30= ▲
31= ▼
32= (کاراکتر فاصله)
33= !
34= "
35= #
36= $
37= %
38= &
39= "
40= (
41= )
42= *
43= +
44= ,
45= -
46= .
47= /
48= 0
49= 1
50= 2
51= 3
52= 4
53= 5
54= 6
55= 7
56= 8
57= 9
58= :
59= ;
60= <
61= =
62= >
63= ?
64= @
65= A
66= B
67= C
68= D
69= E
70= F
71= G
72= H
73= I
74= J
75= K
76= L
77= M
78= N
79= O
80= P
81= Q
82= R
83= S
84= T
85= U
86= V
87= W
88= X
89= Y
90= Z
91= [
92= \
93= ]
94= ^
95= _
96= `
97= a
98= b
99= c
100= d
101= e
102= f
103= g
104= h
105= i
106= j
107= k
108= l
109= m
110= n
111= o
112= p
113= q
114= r
115= s
116= t
117= u
118= v
119= w
120= x
121= y
122= z
123= {
124= |
125= }
126= ~
127= ⌂
128= €
129= ‼
130= é
131= â
132= „
133= à
134= †
135= ç
136= ê
137= ë
138= è
139= ï
140= î
141= 
142= Ž
143= 
144= 
145= ّ
146= ْ
147= ô
148= ¤
149= ـ
150= û
151= ù
152= ء
153= آ
154= أ
155= ؤ
156= £
157= إ
158= ئ
159= ا
160= ب
161= ة
162= ت
163= ث
164= ج
165= ح
166= خ
167= د
168= ذ
169= ر
170= ز
171= س
172= ش
173= ص
174= «
175= »
176= ░

177= ▒

178= ▓

179= │

180= ┤

181= ╡

182= ╢

183= ╖
184= ╕

185= ╣

186= ║

187= ╗

188= ╝

189= ╜

190= ╛

191= ┐

192= └

193= ┴

194= ┬

195= ├

196= ─

197= ┼

198= ╞

199= ╟

200= ╚

201= ╔

202= ╩

203= ╦

204= ╠

205= ═

206= ╬

207= ╧

208= ╨

209= ╤

210= ╥

211= ╙

212= ╘

213= ╒

214= ╓

215= ╫

216= ╪

217= ┘

218= ┌

219= █

220= ▄

221= ▌

222= ▐

223= ▀

224= ض
225= ط
226= ظ
227= ع
228= غ
229= ف
230= µ
231= ق
232= ك
233= ل
234= م
235= ن
236= ه
237= و
238= ى
239= ی
240= ≡
241= ً
242= ٌ
243= ٍ
244= َ
245= ُ
246= ِ
247= ≈
248= °
249= ∙
250= ·
251= √
252= ⁿ(توان)
253= ²(توان)
254= ■
255= (فاصله)

کد ها رو از سایت تبیان کپی کردم!

امیدوارم به دردتون خورده باشه

فعلا یا علی مدد....!